Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
21 listopada 2018 r.
imieniny: Janusza i Konrada
Baza firmKalendariume-kartkiKsięga gościGminny Portal MapowyMikroporadyZwizek Midzygminny "Eko-Przyszo"Aglomeracja ZielonogórskaZUS - PUEKarta dużej rodzinyPałece i parkiDyżury Dzielnicowego

Aktualności

Dodane: 01.08.2018 Drukuj informację
Wakacyjna wycieczka Kościan - Piracki park rozrywki
 
Dodane: 01.08.2018 Drukuj informację
REGULAMIN VII edycji KONKURSU „Na najlepszy wypiek” podczas Dożynek Gminnych 2018 r.
 

Załączniki

Dodane: 10.07.2018 Drukuj informację
Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej w miejscowości Klenica.
 

Załączniki

Dodane: 31.07.2018 Drukuj informację
"LUBUSKA ODNOWA WSI" również w BOJADŁACH !!!
Z wielką radością mamy przyjemność przekazać informację, że wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach, dotyczący realizacji zadania publicznego pn. "NAPRZECIW POTRZEBOM W GMINIE BOJADŁA" znalazł się na liście dofinansowanych projektów otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie „Lubuska Odnowa Wsi”, wynikające z „Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.”

Zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Bojadła oraz województwa lubuskiego i skupia się na wsparciu: Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach oraz istniejącej grupy nieformalnej – zespołu śpiewaczego „Bojadlanie” poprzez zakup: strojów dla MDP oraz instrumentu muzycznego dla grupy śpiewaczej, co stworzy niezbędne warunki sprzyjające ich rozwojowi oraz przyczyni się do rozwijania aktywności naszej społeczności lokalnej. więcej
 
 
Dodane: 25.07.2018 Drukuj informację
INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA
Miło nam poinformować, że Gmina Bojadła uzyskała dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach powyższego Programu.
W ramach operacji, o której mowa powyżej, Gmina Bojadła planuje realizację operacji szczegółowych pod tytułem „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bojadła”. W skład inwestycji wchodzić będzie:
- przebudowa ponad 500 mb wodociągu łączącego studnie ujęć wody w Bojadłach przy ulicy Sławskiej z hydrofornią,
- budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których nie ma kanalizacji sanitarnej,
- zakup urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków m.in. ciągnika komunalnego, wozu asenizacyjnego, czołowego ładowacza oraz przyczepy.
Zadanie ma na celu rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła. Finalnie dzięki realizacji przedmiotowej operacji zostanie przebudowany newralgiczny odcinek sieci wodociągowej, która co jakiś czas daje się we znaki wszystkim mieszkańcom powodując przerwy w dostawie wody. Dodatkowo poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi poprawa jakości środowiska na terenie gminy. Całość zadania uzupełniona zostanie poprzez zakup sprzętu niezbędnego do obsługi przydomowych oczyszczalni, dzięki czemu urząd uniknie dodatkowych kosztów w trakcie eksploatacji urządzeń i wszelkie prace konserwacyjne będzie mogła przeprowadzać we własnym zakresie.
Wartość otrzymanego dofinansowania to: 519 693 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Dodane: 25.07.2018 Drukuj informację
25 sierpnia 2018r. Dożynki Gminne Gminy Bojadła – Sołectwo Bojadła
 

Załączniki

Dodane: 18.07.2018 Drukuj informację
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 7
 
Dodane: 10.07.2018 Drukuj informację
Piknik Wakacyjny w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.
 
Dodane: 04.07.2018 | Osoba, która wytworzyła informację: Karol Matysik Drukuj informację
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 04.07.2018 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia w wodociągach Bojadła, Bełcze, Pyrnik i Młynkowo.
                         Bojadła                                       Bełcze                                        Pyrnik i Młymkowo
 
  
Dodane: 22.06.2018 Drukuj informację
OBWIESZCZENIE o realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (polityka operacyjna OP 4.01)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wiadomośći RSS