Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2024 r.

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych w sprawie „Programu Współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Konsultacje projektu programu współpracy gminy Bojadła w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Protokół z konsultacji społecznych odnośnie zmiany rodzaju miejscowości

Wójt Gminy Zabór zaprasza do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zabór na lata 2023-2031.

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2023 r.

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Bojadła w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

DIALOG SPOŁECZNY W SPRAWIE USTALENIA OBSZARU LASÓW O ZWIĘKSZONEJ FUNKCJI SPOŁECZNEJ

Zarząd Województwa Lubuskiego Informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu " Program Ochrony Środowiska dla województwa lubuskiego"

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojadła

1 2