Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

WAKACJADA z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Oddaj Krew. Każdy z nas się liczy!

20 czerwca Zapraszamy na koncert plenerowy "Trupięgi"

Wspieraj Lubuskich Producentów

Majówka

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Zapraszamy 22 kwietnia - Dzień Ziemi

Zabawa Wielkanocna - szukanie jajek

66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Rok Poetów, Rok Poezji ????
Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza miłośników sztuki słowa: recytacji, teatru, poezji śpiewanej do udziału w 66.Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. To jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych turniejów artystycznych w Polsce, który od ponad 60 lat wyłania i prezentuje utalentowane osobowości artystyczne. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest otwartym konkursem, adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób dorosłych.
Na eliminacjach miejskich zostanie przyznana Nagroda Specjalna za interpretację wiersza w/w poetów. Wiersz może być częścią repertuaru wykonawcy lub może być wykonany dodatkowo.
 
Regulamin konkursu, i karty zgłoszeń dla każdej kategorii dostępne będą na stronie www.tkt.art.pl i www.zok.com.pl. Zgłoszenia należy przesłać na adres: gosia@zok.com.pl lub tradycyjnie (wersja papierowa) na adres: Zielonogórski Ośrodek Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra (z dopiskiem na kopercie OKR 2021) albo przynieść osobiście.
 
W eliminacjach wezmą udział uczestnicy z gmin: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Zabór, Trzebiechów i Zielona Góra.
Eliminacje miejskie odbędą się 30 marca w sali Hydro(za)gadka
w Zielonogórskim Ośrodku Kultury.
Zgłoszenia udziału w 66.OKR do 21 marca 2021.
Chętnym z Gminy Bojadła służymy pomocą w dokonaniu zgłoszenia ????
Wszelkie pytania: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek i Dominika Krupa tel. 68 4511000.

Partnerstwo czterech gmin

16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Kargowej spotkali się włodarze czterech gmin – Izabela Staszak wójt Gminy Trzebiechów, Krzysztof Gola wójt Gminy Bojadła, Bernard Radny burmistrz Babimostu i Jerzy Fabiś burmistrz Kargowej z zastępcą burmistrza Martą Paron w sprawie utworzenia partnerstwa sąsiadujących gmin, w celu wspólnego ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. W toku dyskusji dokonano przeglądu potrzeb inwestycyjnych poszczególnych gmin, zdiagnozowano tematy zadań mogące być przedmiotem wspólnych aplikacji do regionalnego programu operacyjnego. Punkty styczne w zakresie wspólnych inwestycji dotyczą obszarów kultury, edukacji, ekologii, rekreacji i turystyki, między innymi ścieżek rowerowych, infrastruktury sportowej oraz rozwoju terenów inwestycyjnych. Wspólne projekty poprzedzić musi opracowanie strategii rozwoju dla gmin, które będą  uczestnikami porozumienia w celu uzasadnienia zbieżności celów. Oczekujemy na publikację Regionalnego Programu Operacyjnego na perspektywę finansową 2021-2027 i określenie harmonogramu konkursów wraz z kryteriami dostępu. Na nową perspektywę finansową województwo lubuskie otrzyma 737 mln euro z poziomem finansowania zadań w wysokości do 85%.
1 2 3 4