Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Konkurs MUR,ALE Historia Wojska Polskiego

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMOWANE SĄ DO 8 CZERWCA 2022
Szczegoły konkursu dostępne pod adresem www.mon.gov.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2022 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2022 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą  złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2022 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.
Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Projekt „Kompleksowa Rehabilitacja”

Szanowni Państwo,
 
Projekt „Kompleksowa Rehabilitacja” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.
 
Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:
•             z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym za-wodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
•             mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
•             mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
•             od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
 
Nasza grupa docelowa to osoby, które:
•             zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
•             są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
•             deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
•             mają różne rodzaje niepełnosprawności.
 
To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 
Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
 
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
•             zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
•             psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
•             medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
•             Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski
ul. Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
 
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
 
 
Informacji udziela:
•             Piotr Natkański- numer telefonu: 882 789 215,  68 422 78 07, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl
•             Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl
 
W załączeniu przesyłamy również materiały informacyjne nt. projektu, które można rozpowszechniać na Państwa na kanałach informacyjno-promocyjnych.
 
Jesteśmy w mediach społecznościowych!
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:
 
 
oraz na Instagramie:
 
Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!
 
 

Załączniki

Przez komórkę do serca

Gmina Bojadła rozpoczeła współpracę z portalem Moja Okolica, który powstał we współpracy z niemal setką samorządów: to ich głosy i potrzeby zdeterminowały ostateczny kształt systemu i aplikacji. Jednymi z miast, które niedawno zdecydowały się na wykorzystanie Mojej Okolicy, są Zakopane oraz tegoroczny laureat konkursu „Innowacyjny Samorząd” – Międzychód.
Gorąco zachęcamy do pobrania darmowej Aplikacji Moja Okolica dostępnej w sklepie Google play lub App Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojaokolica&hl=pl
 
Z punktu widzenia lokalnego samorządu, rozwiązania takie jak Moja Okolica to – na pierwszy rzut oka – przede wszystkim efektywne narzędzie informacyjne. Koncert organizowany przez gminę, zmiana godzin pracy jednostki samorządu, otwarcie nowej biblioteki czy zamknięcie ważnej arterii w związku z remontem (i wyznaczenie objazdów) to wydarzenia, o których, dzięki Mojej Okolicy, mieszkańcy dowiedzą się z odpowiednim wyprzedzeniem.
Możliwości systemu sięgają jednak dużo dalej, bo Moja Okolica to także sposób na silniejszą integrację społeczności oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Mieszkańcy mogą zamieszczać, widoczne dla sąsiadów, ogłoszenia o tym, co chcieliby sprzedać (lub „wydać”), przedsiębiorcy – promować swoje produkty, usługi czy też informować o specjalnych ofertach cenowych.
Moja Okolica to także błyskawiczny dostęp do ważnych informacji w sytuacjach awaryjnych. Użytkownik aplikacji szybko znajdzie w niej lokalne (i nie tylko) placówki ochrony zdrowia, otwarte aktualnie apteki, a nawet – adres najbliższego punktu z dostępnym publicznie defibrylatorem.
 
W efekcie, dzięki bogatej funkcjonalności, Moja Okolica to znakomite uzupełnienie rozwiązań typu smart city – lub pierwszy krok w ich kierunku.

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego"

Zapraszamy na spotkanie w sprawie projektu Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania...

 
Prosimy o wypełnienie Ankiety https://forms.gle/rokmTAzNSMe8FY3JA
 
Konsultacje będą prowadzone do 22.04.2022 r.

Zmiana terminu płukania na stacjach uzdatniania wody

O G Ł O S Z E N I E !
Zmiana terminu płukań w Stacjach Uzdatniania Wody
z 15.04.2022 r. (piątek) na 19.04.2022 r. (wtorek).
     
W tym dniu w godzinach:
- 9.00 – 10.00 – w SUW Bojadła (miejscowości Bojadła, Klenica, Kartno, Przewóz, Wirówek)
     - 10.00 – 11.00 – w SUW Pyrnik (miejscowości Młynkowo, Pyrnik)
    nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
                                                                         Wójt Gminy
            /-/ Krzysztof Gola

Zmiana standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej

Szanowni Państwo,
już 28 marca na terenie województwa lubuskiego rozpocznie się zmiana standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej.
 
Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej staje się faktem: 28 marca  ruszają pierwsze przełączenia a do 28 czerwca przejście na DVB-T2/HEVC nastąpi w całym kraju.
Nowocześniejszy  i korzystniejszy standard DVB-T2/HEVC pozwoli na odbiór większej liczby programów telewizyjnych, w jeszcze lepszej jakości obrazu.
 
Musisz być przygotowany na zmianę! Jeśli twój telewizor nie odbiera nowego sygnału - kup dekoder lub telewizor wyposażony w technologię DVB-T2/ HEVC.
Sprawdź czy spełniasz wymagania programu  i złóż wniosek o dofinansowanie do zakupu dekodera lub telewizora wyposażonego w nowy standard odbioru na poczcie lub w internecie.
Więcej informacji znajdziesz na: www.gov.pl/CyfrowaTV lub dzwoniąc pod numer 42 253 54 30

Podziękowanie za zbiórkę darów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bojadła!
 
            Pierwsze dary w ramach pomocy humanitarnej, których zbiórki prowadzone były na terenie naszej gminy od zeszłego tygodnia, przetransportowane zostały do magazynu powiatowego w Sulechowie, a stamtąd z kolei przekazane zostaną do dalszych dyspozycji leżących w kompetencjach Wojewody Lubuskiego. Dokładnie tydzień temu  podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rozpoczęliśmy akcję pomocową dla Ukrainy. Jestem w stałym kontakcie ze starostą Powiatu Zielonogórskiego oraz Wojewodą Lubuskim. Jak się okazało – Gmina Bojadła do akcji podeszła z wielką empatią.
            W zbiórkę zaangażowanych było wiele osób z gminnych jednostek organizacyjnych, strażaków, uczniów, za co w imieniu swoim składam serdeczne podziękowania! Dziękuję również Wam – Drodzy Mieszkańcy za nieprawdopodobną reakcję i zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Dostarczone przez Was przedmioty, według sukcesywnie aktualizowanej  listy, z pewnością przydadzą się obywatelom Ukrainy. Jesteście niesamowici!
 
            Zbiórka gminna trwa nadal. Miejsca, gdzie mogą Państwo dostarczać rzeczy są to: Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach oraz remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej w Klenicy.
            Istotną informacją jest ta, iż na chwilę obecną nie będziemy przyjmować darów w postaci zebranych leków i w związku z tym prosimy o wstrzymanie się z przekazywaniem ich w zbiórkach koordynowanych przez naszą gminę.
                                                           Z podziękowaniami za okazane serca,
 
                                                                           Wójt Gminy Bojadła
                                                                           Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Zbiorka na uchodżców

Wznowienie osobistych nieodpłatnych porad prawnych

Dzień dobry,
informuję, że od dnia 7 marca 2022 r. zostaje wznowione osobiste udzielanie porad w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
W załączeniu przesyłam Zarządzenie nr 20.2022 Starosty Zielonogórskiego z dnia 28.02.2022 r.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 8