Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKontakt

URZĄD GMINY W BOJADŁACH

SEKRETARIAT

Marta Plawgo - Biernat

ul. Sulechowska 35

66 - 130 Bojadła

Numer telefonu: 68 352 33 32, 68 352 33 69

Fax: 68 329 76 17
urzad@bojadla.pl

facebook: @urzadbojadla

EPUAP /o7tq6q0c9r/skrytka
PEF: NIP 9251469911

 

Urząd jest czynny w godzinach
 pon. -   800 - 1600
wt. - pt. - 715 - 1515
 
W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy, Sekretarz oraz pracownicy Urzędu
przyjmują interesantów w godzinach otwarcia Urzędu.

 

KIEROWNICTWO  URZĘDU  GMINY  W  BOJADŁACH

 

 

Wójt Gminy Bojadła

Krzysztof Gola

Sekretariat wójta

(I piętro, pokój nr 9)

Tel. 68 352 33 32

wojt@bojadla.pl

 

Zastępca Wójta

Ryszard Piwowar

 

(I piętro, pokój nr 13)
  Tel. 68 329 76 08
sekretarz@bojadla.pl

Sekretarz

Małgorzata Kirchhoff

 

(I piętro, pokój nr 13)
  Tel. 68 329 76 08
sekretarz@bojadla.pl

 

Skarbnik

Justyna Paluch

 

(I piętro, pokój nr 5)
tel. 68 329 76 07

skarbnik@bojadla.pl

 

 

 

 

KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 
Referat Organizacyjny/
Biuro Rady
Magdalena Oczkoś - Wojciechowska
(I piętro, pokój nr 12)
tel. 68 329 76 00 lub wew 47
 
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
kierownik - Iwona Gola
(parter wejście B, pokój nr 35)
tel. 68 329 76 02 lub wew 32
zastępca - Marta Plawgo - Biernat

(II piętro, pokój nr 8)

Tel. 68 352 33 32

Gospodarka Komunalna
Barbara Kozdrój - Gabała
(parter, pokój nr 1)
 tel. 68 329 76 12 lub wew 42
 
Rolnictwo i Ochrona
Środowiska

Ewa Łysiak
(parter, pokój nr 2A)
 tel. 68 329 76 01 lub wew 48
e.lysiak@bojadla.pl
 
Nieruchomości i Planowanie
Przestrzenne
Kamila Latarowska
(parter, pokój nr 1A)
 tel. 68 329 76 11 lub wew 41
nieruchomosci@bojadla.pl
 
Kierownik ds.
Komunalnych
Danuta Zientek
(parter, pokój nr 1A)
 tel. 68 329 76 06 lub wew 36
inf.techniczna@bojadla.pl
Podatki
Marika Kozakowska
(półpiętro, pokój nr 6)
tel. 68 329 76 13 lub wew 43
podatki@bojadla.pl
 
Księgowość Komunalna
i Windykacja
Anna Posłuszna
(parter, pokój nr 1)
tel. 68 329 76 12 lub wew 42
Kadry i Płace
Natalia Bar
(I piętro, pokój nr 11)
tel. 68 329 76 10 lub wew 40
kadry@bojadla.pl
 
Księgowość
(półpiętro, pokój nr 7)
Dorota Tomiak
tel. 68 329 76 04 lub wew 34
d.tomiak@bojadla.pl
 
Gł. Księgowa
(półpiętro, pokój nr 7)
Małgorzata Popławska
tel. 68 329 76 04 lub wew 34
m.poplawska@bojadla.pl
 
Księgowość
(półpiętro, pokój nr 7)
Alicja Krochmal
tel. 68 329 76 04 lub wew 34
ksiegowoscoswiata@bojadla.pl
 
Oświata
Ewelina Borówczak
(półpiętro, pokój nr 6)
tel. 68 329 76 13 lub wew 43
oswiata@bojadla.pl
 
 
 
Informatyk
Karol Matysik
(I piętro, pokój nr 10)
tel. 68 329 76 16 lub wew 46
kom. 881 921 677

informatyk@bojadla.pl
 
Inspektor OC
Robert Majdecki
(I piętro, pokój nr 11)
tel. 68 329 76 05 lub wew 35
obronacywilna@bojadla.pl
Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
Wioletta Rojewska
Księgowość
(pomoc administracyjna)
(półpiętro, pokój nr 7)
Weronika Błażuk
tel. 68 329 76 04 lub wew 34