Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKontakt

URZĄD GMINY W BOJADŁACH

SEKRETARIAT

ul. Sulechowska 35

66 - 130 Bojadła

Numer telefonu: 68 352 33 32, 68 352 33 69

Fax: 68 329 76 17
urzad@bojadla.pl

facebook: @urzadbojadla

 

 

Urząd jest czynny w godzinach
 pon. -   800 - 1600
wt. - pt. - 715 - 1515
 
W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy, Sekretarz oraz pracownicy Urzędu
przyjmują interesantów w godzinach otwarcia Urzędu.

 

KIEROWNICTWO  URZĘDU  GMINY  W  BOJADŁACH

 

 

Wójt Gminy Bojadła

Krzysztof Gola

Sekretariat Burmistrza

(II piętro, pokój nr 9)

Tel. 68 352 33 32

wojt@bojadla.pl

 

Zastępca Wójta

Ryszard Piwowar

 

(II piętro, pokój nr 13)
  Tel. 95 762 29 52
sekretarz@bojadla.pl

Sekretarz

Ryszard Piwowar

(II piętro, pokój nr 13)
tel. 68 329 76 08

sekretarz@bojadla.pl

 

Skarbnik

Irena Sochala

(II piętro, pokój nr 5)
tel. 68 329 76 07

skarbnik@bojadla.pl

 

 

 

 

KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

Referat Organizacyjny/Biuro Rady
Magdalena Oczkoś - Wojciechowska
(I piętro, pokój nr 12)
tel. 68 329 76 00 lub wew 47
Urząd Stanu Cywilnego
kierownik - Iwona Gola
(parter wejście B, pokój nr 35)
tel. 68 329 76 02 lub wew 32
Gospodarka Komunalna
Barbara Kozdrój - Gabała
(parter, pokój nr 1)
 tel. 68 329 76 12 lub wew 42
 
Rolnictwo i Ochrona Środowiska
Danuta Zientek
(parter, pokój nr 1)
 tel. 68 329 76 12 lub wew 42
dzientek@bojadla.pl
 
Nieruchomości i Planowanie Przestrzenne
Marta Kubicka
(parter, pokój nr 1A)
 tel. 68 329 76 06 lub wew 36
m.kubicka@bojadla.pl
 
Infrastruktura Techniczna i Komunalna
Anna Posłuszna
(parter, pokój nr 1A)
 tel. 68 329 76 06 lub wew 36
inf.techniczna@bojadla.pl
 
Podatki
Agnieszka Blitek
(parter, pokój nr 2A)
tel. 68 329 76 13 lub wew 43
podatki@bojadla.pl
Finanse i Budżet
....
(parter, pokój nr 2)
tel. 68 329 76 11 lub wew 41
 
Kadry i Płace
Natalia Bar
(I piętro, pokój nr 6)
tel. 68 329 76 10 lub wew 40
kadry@bojadla.pl
 
Księgowość
(I piętro, pokój nr 7)
Dorota Tomiak
tel. 68 329 76 04 lub wew 34
d.tomiak@bojadla.pl
Księgowość
Małgorzata Popławska
tel. 68 329 76 04 lub wew 34
m.poplawska@bojadla.pl
Księgowość
Elżbieta Piotrowska
tel. 68 329 76 01 lub wew 48
e.piotrowska@bojadla.pl
 
Informatyk
Karol Matysik
(I piętro, pokój nr 10)
tel. 68 329 76 16 lub wew 46
kom. 881 921 677

informatyk@bojadla.pl
Inspektor OC
....
(I piętro, pokój nr 11)
tel. 68 329 76 05 lub wew 35
obronacywilna@bojadla.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Gembara
iod@bojadla.pl