Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńUłatwienia dla niepełnosprawnych

Raport o stanie dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Deklaracja dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 w Gminie Bojadła