Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńCzyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 
 
 
 
 
 
Już od 31 maja 2021 r. wniosek w Programie „Czyste Powietrze” wypełnisz i złożysz w Urzędzie Gminy Bojadła.
 
W związku z podpisaniem przez Gminę Bojadła porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze od dnia 31 maja 2021 r. został uruchomiony w Urzędzie Gminy Bojadła punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”
 
W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 68 329 76 01, 68 329 76 11. Takie rozwiązanie usprawni pracę punktu konsultacyjno-informacyjnego i wykluczy oczekiwanie na pomoc przy wypełnieniu wniosków.
 
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie:
1. w poniedziałki, w godzinach 14.00-16.00
2. wtorek, piątek  w godzinach  7.15 – 9.15 
3. środa, czwartek w godzinach. 12.00 – 14.00  
 
Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na wizytę.
 
Istnieje również możliwość umówienia wizyty u mieszkańców, połączona z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt są przedstawiane informacje o Programie., tel 68 329 76 01 
 
Więcej informacji dotyczących programu „Czyste powietrze” dostępnych na stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/ oraz na https://portal.wfosigw.zgora.pl/ 
 
Film promująy czyste powietrze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29.11.2023 Spotkanie w Pyrniku na temat Programu Czyste Powietrze

OGŁOSZENIE
w sprawie spotkania dotyczącego Programu Czyste Powietrze
 
W związku z trwającym porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  dotyczącym prowadzenia w Gminie Bojadła punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zapraszam Mieszkańców Gminy Bojadła do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie
z tego Programu. Dodatkowo omówione będą zasady Programu Ciepłe Mieszkanie, dla budynków wielolokalowych.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu:
29 listopada 2023 r. (środa) o godzinie 16.00 w Sali wiejskiej w  Pyrniku
 
 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu

Prośba do naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Wykaz złożonych wniosków w ramach „Czyste Powietrze” stan na 29 września 2023 r.

Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
 
1.
Bojadła
108
102
66
955 223,16  
 
 
 
 
 
 
 

Dane z WFOŚiGW odnośnie wniosków złożonych z Czystego Powietrza stan na 30 czerwca 2023 r.

 
Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
 
1.
 
Bojadła
 
98
92
62
863 103,64
 
 
 
 
 
 
 

!!!ZMIANA REGULAMINU KONKURS "WYMIEŃ KOPCIUCHA"

Konkurs "Wymień Kopciucha"

Dane z WFOŚiGW odnośnie wniosków złożonych z Czystego Powietrza stan na 31marca 2023 r.

Dane z WFOŚiGW odnośnie wniosków złożonych z Czystego Powietrza stan na 31.12.2022r.

 
 
Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
1
Bojadła
83
78
53
639 347,92  
 
 

CZYSTE POWIETRZE

Zaniepokojeni stanem jakości powietrza w polskich gminach/miastach (wysokie stężenia zanieczyszczeń odnotowywane w ostatnim czasie) stworzyliśmy zakładkę na naszej stronie.
Za jej pośrednictwem przekazywane będą informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
 
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.
 
Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.
 
Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu
 
 
 
Czy wiesz, że:
 
  • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 
 
  • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).
 
Pomocne linki:
 
 
1 2