Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Konsultacje projektu programu współpracy gminy Bojadła w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • 24-10-2023
Na podstawie uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011 roku Wójt Gminy Bojadła zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy gminy Bojadła w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Konsultacje trwają od 25.10.2023r do 10.11.2023 roku.
 
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach .
 
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2024 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia    10.11.2023 roku na:
​Urząd Gminy
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki