Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojadła

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki