Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Z Przykrością Zawiadamiamy

ZAPRASZAMY NA MOBILNE PUNKTY SPISOWE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w świetlicy środowiskowej w miejscowości Klenica, Bojadła i Bełcze

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej w miejscowości Klenica, Bełcze i Bojadła
 
Praca na podstawie umowy – zlecenie ( 3 razy w tygodniu po 3 godziny) w ciągu roku szkolnego
1. Wymagania niezbędne
•             ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub innym przygotowującym do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
•             posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych.
•             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
•             doświadczenie pracy z dziećmi minimum 2 lata.
2. Wymagania dodatkowe
•             kreatywność,
•             komunikatywność,
•             umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
•             umiejętność pracy zarówno samodzielnie jak i w zespole
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•             opieka nad wychowankami po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych,
•             pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,
•             pomoc dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
•             tworzenie harmonogramu pracy świetlicy,
•             pomoc w organizacji imprez profilaktycznych.
4. Wymagane dokumenty:
•             CV oraz list motywacyjny
•             Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 
5. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach w terminie do dnia 20 sierpnia do godziny 14:00 lub poczta tradycyjną na adres Urząd Gminy ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła lub na adres e mail: urząd@bojadla.pl

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.
 
 
W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty
gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych.
W związku z tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.
Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.
Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.
Dlatego należy zachować dalece idącą ostrożność, dokładnie weryfikować firmy, z którymi zawierane są umowy oraz regularnie kontrolować wynajmowane pomieszczenia i grunty.
W przeciwnym wypadku kosztem utylizacji takich odpadów, który często może wynosić kilka milionów złotych, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów.
Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób z którymi je zawieramy mogą zaoszczędzić sporych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana grupa przestępcza.
Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluję do wszystkich aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.
 
W celu ułatwienia zgłaszania tego rodzaju nielegalnej działalności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenie (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy.
 
Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.
 
Pamiętajmy o odpowiedzialności za nasze dobro wspólne jakim jest środowisko – dzięki wspólnym działaniom organów ochrony środowiska oraz obywateli chronimy je i razem ograniczmy negatywne skutki działalności mafii śmieciowej.
 
 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 521/7 w Klenicy.

Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji eko-przyszłości

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY EKO-PRZYSZŁOŚĆ POLECA

Darmowa aplikacja mobilna na telefon! Pobierz i bądź na bieżąco!

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Właściciele nieruchomości będą mieli możliwość pobrania darmowej aplikacji z funkcją informacyjno-edukacyjną na urządzenie mobilne (telefon). Aplikacja wspomaga mieszkańców w odnalezieniu właściwego harmonogramu odbioru odpadów za pomocą nazwy miejscowości, ulicy i nr domu.

Wystarczy wyszukać w sklepie Google Play dla systemu Android lub Apple Store dla systemu iOS (dla iPhon-ów) nazwę Eko-Przyszłość z logo Związku Międzygminnego „ Eko – Przyszłość" (zielony listek) i pobrać aplikację. Po pobraniu należy wpisać swój adres (w przypadku braku nazwy ulicy w wyszukiwarce należy pozostawić pole ulicy puste lub ponownie wpisać nazwę miejscowości), ustawić powiadomienia i gotowe.

 

więcej na stronie : http://eko-przyszlosc.pl/darmowa-aplikacja-na-telefon/

Popularyzacja szczepień

Załączniki

II rekrutacja do projektu pt. Własna firma- start dla młodych

Informacja o działaniu Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE !
 
Informujemy, że Urząd Gminy Bojadła w dniu 4 czerwca 2021 roku będzie nieczynny.
 
z up Wójta
Ryszard Piwowar
Sekretarz Gminy

Uwaga 31.05.2021 r. Przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E !
 
Wójt Gminy Bojadła informuje, że w dniu 31.05.2021 r. (poniedziałek) w godz. 8.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Klenica, Przewóz w związku z trwającymi pracami przy inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz  z budową  nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282” .
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Wójt Gminy Bojadła
   /-/ Krzysztof Gola
1 2 3 4 5 6