Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
03 kwietnia 2020 r.
imieniny: Ryszarda i Pankracego
e-kartkiGminny Portal MapowyMikroporadyZwizek Midzygminny "Eko-Przyszo"Aglomeracja ZielonogórskaZUS - PUEKarta dużej rodzinyPałece i parkiDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówPrognoza PogodyObrady Sesji na żywo20 - lecie Powiatu ZielonogorskiegoKonsultacje społeczneFacebook

Aktualności

Dodane: 08.03.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
V sesja Rady Gminy Bojadła - relacja
W dniu 25.02.2011r. o godz. 133o w Urzędzie Gminy w Bojadłach odbyła się V sesja Rady Gminy Bojadła. W sesji uczestniczyli Radni, Wójt, Skarbnik, Sekretarz, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach, Dyrektor Gimnazjum, Kierownik Biblioteki, Kierownik OPS, Przedstawiciel PW Geometra z Sulechowa oraz Sołtysi.
Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Panią Elżbietę Szwajkowską przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. W oczekiwaniu na Wójta Gminy Przewodnicząca poinformowała zebranych o szkoleniach, w których uczestniczyła.
Pierwszym punktem obrad były wolne wnioski i zapytania, kierowane do Pana Wójta Grzegorza Doszel. Radna Pani Iwona Szydłowska poinformowała o braku znaku na Sosnówce i Pólko; Sołtys Klenicy Pani Janina Filipczak poinformowała o złym stanie pobocza ulicy Kargowskiej, o braku oświetlenia na ulicy Chrobrego, pytała czy odbył się przetarg na place zabaw i dlaczego Gmina Bojadła nie jest ujęta w planach renowacji wału; Sołtys Susłowa Mateusz Kaźmierczak poinformował o braku miejsca w Susłowie na zebranie wiejskie; Radny Pan Ryszard Piwowar wniósł zastrzeżenia do prac przy kanalizacji oraz poinformował zebranych o emocjach panujących wśród mieszkańców na temat podatków lokalnych; Radny Pan Zbigniew Koseski pytał o spotkania okolicznościowe dla seniorów: Radny Stanisław Filipczak pytał o polbruk dla OSP w Klenicy.
Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011. Został wykreślony zapis dotyczący zwolnień zieleńców komunalnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.
W dalszej części obrad przyjęto jednogłośnie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zasady, skład i cel funkcjonowania takiego zespołu przedstawiła Pani Zofia Szczerbala Kierownik OPS. Przy tej okazji Wójt poinformował zebranych o poprawie relacji z Panią Kierownik.
Pani Marta Plawgo przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący wyborów sołtysów na terenie Gminy Bojadła. W tej sprawie podjęto uchwałę w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Bojadła. Jednocześnie ustalono, że w przypadku braku qworum w pierwszym terminie drugi termin będzie po 15 minutach.
Na koniec sesji Wójt Gminy Grzegorz Doszel odniósł się do pytań: znak na Sosnówce i Pólku będzie ustawiony; sprawa pobocza zostanie zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich; oświetlenie ulic sprawdzi Pan Grzegorz Bosy; decyzja w sprawie ogłoszenia przetargu na place zabaw zostanie podjęta w poniedziałek; na terenie Gminy Bojadła modernizowane są wały na wysokości Młynkowa; spotkanie wyborcze sołectwa Susłów odbędzie się w sali wiejskiej w Bełczu. W sprawie kanalizacji Wójt odpowiedział, że jest inspektor nadzoru, który nadzoruje prace., ponadto wysoki stan wód gruntowych utrudnia prace. Stawki podatków zostały uchwalone przez poprzednią Radę Gminy, a mieszkańcy mają możliwość ubiegania się o zwolnienia. Ponadto budynki gospodarcze nie nadające się do użytku powinny zostać rozebrane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wójt odpowiedział, że spotkania z seniorami będą organizowane oraz poinformował, że stoły i krzesła do sali w Młynkowie, Siadczy i Klenicy zostały zakupione. Polbruk dla OSP w Klenicy zaplanowano zakupić na koniec marca. Ostatnim punktem wystąpienia Wójta była informacja w sprawie powołania Zastępcy Wójta. Wójt poinformował, że z dniem 1 marca 2011 r. na stanowisko Zastępcy Wójta, na ½ etatu, będzie powołana Pani Marzena Maciejewska. Będzie to osoba odpowiedzialna przede wszystkim za kontrolę zarządczą, finanse i kadry.
Po wystąpieniu Wójta Przewodnicząca zamknęła obrady.