Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
e-kartkiGminny Portal MapowyMikroporadyZwizek Midzygminny "Eko-Przyszo"Aglomeracja ZielonogórskaZUS - PUEKarta dużej rodzinyPałece i parkiDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówPrognoza PogodyObrady Sesji na żywo20 - lecie Powiatu ZielonogorskiegoKonsultacje społeczneFacebook

Aktualności

Dodane: 08.02.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
Spotkanie w sprawie inwestycji pn. "Młynkowo II – odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,27 – 445,50 rz. Odry”
W dniu 31 stycznia 2011 r. o godz. 1000 odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Bojadłach w sprawie omówienia trwającej inwestycji pn. „Młynkowo II – odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,27 – 445,50 rz. Odry” realizowanej przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim - Wincenty Piworun oraz Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko - Jarosław Kołodziejczak, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Stanisław Kwiecień, przedstawiciele Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze – Zastępca Dyrektora – Jerzy Maciejak, Zastępca Kierownika Działu Inwestycji –Bogdan Chołody, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP – Dariusz Mach, oraz Inspektor Nadzoru – Julian Wolniczak, a także kierownik budowy PW – FRANSŁAW – Józef Reks. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Bojadła – Grzegorz Doszel. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy Bojadła: Sekretarz Gminy Bojadła – Krzysztof Gola, inspektor Tadeusz Cygański, podinspektor Danuta Zientek, podinspektor Grzegorz Bosy.

Celem spotkania było podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia terminu wykonywania prac budowlanych na wale przeciwpowodziowym. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami roboty związane z modernizacją obwałowań mogą być prowadzone wyłącznie w okresie jesienno – zimowym pomijając okres lęgowy ptaków.

Od listopada 2010 r. trwają prace związane z odbudową wałów przeciwpowodziowych. W tym okresie została usunięta zieleń rosnąca w pasie prowadzonych robót, a także została ściągnięta darń z korpusu wału. Biorąc pod uwagę obecny poziom wód utrzymujący się od pewnego czasu, prace budowlane na tym odcinku zostały przerwane. W przypadku podtrzymania terminu realizacji prac budowlanych, obecny stan wału nie będzie stanowił żadnego zabezpieczenia w okresie wiosenno-letnim, w którym zazwyczaj występują duże wezbrania wody.

Modernizowany odcinek wału chroni przed powodzią obszar o powierzchni 14 tyś. ha i kilkanaście miejscowości, w związku z tym inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców gminy Bojadła jak i sąsiadujących gmin.

Pierwszym etapem rozpoczęcia obrad było wystąpienie Wójta Gminy Bojadła - Grzegorza Doszel, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, a także zapoznał wszystkich zebranych gości z obecną sytuacja panującą w Gminie Bojadła. Następnie do głosu dochodzi Pan Bogdan Chołody, który przedstawił etapy realizacji inwestycji, a także zapoznał wszystkich z dokumentacją techniczną przedsięwzięcia. Dokładnie została przedstawiona obecna sytuacja znajdująca się na miejscu inwestycji, poprzez dokumentacje fotograficzną. Omówiono także warunki techniczne modernizacji obwałowań.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że nie podjęcie odpowiedniego stanowiska w tej sprawie stanowić będzie poważne zagrożenie dla ludzi zamieszkujących okoliczne tereny i mienia. Po przeanalizowaniu sytuacji wyrażono stanowisko, iż należy w trybie natychmiastowym wystąpić o zmianę prawomocnych decyzji w kwestii wprowadzonego ograniczenia robót budowlanych w okresie lęgowym, zważywszy na priorytet tej inwestycji.

Spotkanie w sprawie inwestycji zakończyło wystąpienie Wójta Gminy Bojadła, który serdecznie podziękował wszystkim za przybycie, a także za podjęcie jednogłośnej decyzji w tej sprawie.