Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
02 kwietnia 2020 r.
imieniny: Franciszka i Władysława
e-kartkiGminny Portal MapowyMikroporadyZwizek Midzygminny "Eko-Przyszo"Aglomeracja ZielonogórskaZUS - PUEKarta dużej rodzinyPałece i parkiDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówPrognoza PogodyObrady Sesji na żywo20 - lecie Powiatu ZielonogorskiegoKonsultacje społeczneFacebook

Aktualności

Dodane: 03.02.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
IV sesja Rady Gminy Bojadła

W dniu 25.01.2011r. o godz. 13oo w Urzędzie Gminy w Bojadłach odbyła się IV sesja Rady Gminy Bojadła. W sesji uczestniczyli  Radni, Wójt, Skarbnik, Sekretarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klenicy, Dyrektor Gimnazjum, Kierownik Biblioteki Przedstawiciel PW Geometra z Sulechowa oraz sołtysi.

            Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Panią Elżbietę Szwajkowską przyjęto porządek obrad oraz odczytano i przyjęto protokół z poprzedniej sesji oraz zadawano pytania. Sołtys Pyrnika Pan Jan Siekierka pytał, czy nie można ogrzewać świetlicy przez wszystkie dni, ponieważ na weekendy bardzo się wychładza, sołtys Bełcza Pan Jan Blitek również pytał o ogrzewanie świetlicy oraz zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o interwencję u Policjantów w sprawie częstych zatrzymań rowerzystów. Ten sam problem poruszyła Pani Janina Filipczak sołtys Klenicy. Zadała również pytanie o wyposażenie sali wiejskiej w Klenicy i o place zabaw. Sołtys Bojadeł Pan Marian Michalak zapytał o możliwość równania bądź utwardzania dróg tłuczniem. Radny Stanisław Filipczak zgłosił wniosek OSP Klenicy o zakup kostki brukowej do wyłożenia placu manewrowego przed remizą oraz zapewnił, że prace zostaną wykonane przez strażaków. Na koniec sesji Wójt Gminy Grzegorz Doszel odniósł się do pytań dotyczących ogrzewania świetlic tzn. powiedział, że należy zastanowić się, czy na okres zimowy zamykać świetlice, ponieważ nie są one docieplone oraz zajęcia z dziećmi nie odbywają się codziennie, co powoduje ochłodzenie się pomieszczeń; co do wyposażenia świetlicy w Klenicy oraz kostki brukowej dla OSP Klenica przyjął wnioski. W sprawie zatrzymań Policji będzie interweniował u Komendanta. Odpowiedział, że place zabaw na dzień dzisiejszy nie są realizowane, ponieważ nie ma zagwarantowanych środków finansowych w pełnej wysokości. Poinformował, że podpisana jest umowa na dofinansowanie oraz, że za Wójta poprzedniej kadencji odbyły się 2 przetargi, lecz najniższa cena była wyższa o ok. 40 tyś. zł od kwoty jaką dysponujemy na realizację zadania. Jedynym wyjściem aby zrealizować zadanie jest zwiększenie środków finansowych w budżecie. Odnośnie równania lub utwardzania dróg odpowiedział, że do zakończenia zimy nie będą podejmowane żadne prace oraz, że wyczerpały się środki na zimowe utrzymanie dróg. Jednocześnie zwrócił się z pismem do Starosty Zielonogórskiego o zwiększenie środków.

            Następnie podjęto uchwałę w sprawie  zmiany budżetu na rok 2011 oraz planu inwestycyjnego w związku z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz przyjęciem do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania pod nazwą „Przygody przedszkolaków – program edukacyjny dla dzieci z terenów wiejskich” w kwocie 44 840zł. Treści uchwał dostępne będą na stronie WWW.bojadla.pl w zakładce BIP – aktualności.

            Kolejnym punktem było przedstawienie stanowiska komisji rewizyjnej w sprawie skarg na działalność Kierownika OPS w Bojadłach. Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Zbigniew Borówczak poinformował, że skarga Pani Jadwigi Sokół jest bezzasadna oraz, że skarga Urzędu Marszałkowskiego jest zasadna. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o przeprowadzenie rozmowy z Panią Kierownik OPS Zofią Szczerbala dotyczącą podejścia do ludzi korzystających z pomocy OPS-u.

            Rada Gminy na wniosek Wójta odwołała Panią Krystynę Gruszczyńską ze stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 28.02.2011r. w związku z przejściem na emeryturę. Wśród zgromadzonych na sesji Rady była obecna Pani Irena Sochala, która została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy od dnia 01.03.2011r. Obecnie przyszła Pani Skarbnik pracuje w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie na stanowisku Kierownika Referatu Finansów.

W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący inwestycji „Młynkowo II” oraz petycji mieszkańców Młynkowa, dotyczącej ustawienia znaku zakazu poruszania się pojazdów powyżej 10t, które powodują uciążliwości. Głos w sprawie zabrał Radny Zbigniew Koseski, Radny Jerzy Wodzisławski oraz mieszkaniec Młynkowa Pan Bernard Koseski. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że należy ustawić znak zakazu, ponieważ używany sprzęt stanowi uciążliwości (zakłócanie ciszy),oraz niszczy drogi utwardzone i gruntowe. Jednocześnie poinformowali, że Wykonawca miał wykonać drogę technologiczną, która omija miejscowość Młynkowo, a droga ta nie została wykonana. Po przedstawieniu stanowiska na sali rozpoczęła się dyskusja na temat zarzutów mieszkańców a wagą inwestycji, nie tylko dla Młynkowa i Gminy Bojadła, ale także dla gmin ościennych. Pan Wójt poinformował wszystkich, że droga technologiczna przewidziana jest w etapie I a obecnie prowadzony jest etap II. Ze względów formalnych i finansowych Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze rozpoczął od inwestycji Młynkowo II. Jednocześnie Pan Wójt zaznaczył, że nie można zmusić wykonawcy „Młynkowa II” do wykonania drogi technologicznej a ustawienie znaku zakazu spowoduje przejęcie odpowiedzialności w razie ewentualnej powodzi na stronę Gminy. Jednocześnie Wykonawca porozumiał się z rolnikami (Stefan Łabiak i Wacław Łabiak), że wykona drogę tymczasową przez ich pola w celu ominięcia Młynkowa. Na spotkaniu u Pana Starosty Zielonogórskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego, na terenie Gminy ogłoszonego w dniu 19.01.2011r., otrzymał zapewnienie od przedstawicieli LZMiUW, że w razie ewentualnego zagrożenia Wykonawca robót jest w stanie zabezpieczyć remontowany odcinek wału. Na zakończenie dyskusji dotyczącej „Młynkowa II” radni poparli Pana Wójta w sprawie pisma dotyczącego zniesienia zakazu prac po dniu 28.02, który obowiązuje na terenie inwestycji objętego Obszarem Natura 2000.

Po zakończeniu dyskusji dotyczącej „Młynkowa II” Pani Marta Piotrowska Dyrektor Gimnazjum przedstawiła informację o konieczności remontu i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bojadłach. Obecny na sali Przedstawiciel PW Geometra Sp. z o.o. Pan Andrzej Makaryk przekazał wszystkim 2 koncepcje rozbudowy budynku i budowy sali gimnastycznej. W trakcie dyskusji pojawił się temat instalacji ogrzewania w budynku. Radny Zbigniew Borówczak powiedział, że ogrzewanie jest w bardzo złym stanie. Wszyscy radni zgodnie oświadczyli, że w pierwszej kolejności należy wymienić istniejące ogrzewanie c.o. a następnie sukcesywnie remontować i rozbudować istniejący obiekt.

Następnie Pani Marta Plawgo przedstawiła Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2010r oraz Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Bojadła z Organizacjami Pozarządowymi oraz, innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

            Na zakończenie sesji Wójt Grzegorz Doszel odpowiedział na wcześniejsze pytania. Jednocześnie poinformował zebranych, że na terenie miejscowości Młynkowo, Pyrnik, Przewóz, Bojadła oraz Klenica ogłoszono pogotowie powodziowe. Wskazano miejsca ewakuacji, poboru piasku oraz, że zakupiono 5 tyś. worków. Mając na uwadze wysokie ryzyko wystąpienia powodzi na terenie Gminy oraz innych zjawisk Wójt przedstawił do rozważenia Radnym ofertę na zakup systemu ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach i uciążliwościach np. przerwach w dostawach wody poprzez wiadomość SMS. Radni nie wyrazili chęci zakupienia takiego systemu.

            Po wystąpieniu Wójta Przewodnicząca zamknęła obrady.

 

Krzysztof Gola – Sekretarz Gminy