Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
 • polski
06 kwietnia 2020 r.
imieniny: Celestyna i Wilhelma
e-kartkiGminny Portal MapowyMikroporadyZwizek Midzygminny "Eko-Przyszo"Aglomeracja ZielonogórskaZUS - PUEKarta dużej rodzinyPałece i parkiDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówPrognoza PogodyObrady Sesji na żywo20 - lecie Powiatu ZielonogorskiegoKonsultacje społeczneFacebook

Aktualności

Dodane: 29.12.2010 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
III sesja Rady Gminy Bojadła
W dniu 22.12.2010r. o godz. 13oo w Urzędzie Gminy w Bojadłach odbyła się III sesja Rady Gminy Bojadła. W sesji uczestniczyli wszyscy Radni, Wójt, Skarbnik, Sekretarz, Kierownik OPS, Dyrektor Gimnazjum, Dyrektor Zespołu Edukacyjnego, Kierownik Biblioteki oraz sołtysi.
Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Panią Elżbietę Szwajkowską przyjęto porządek obrad oraz odczytano i przyjęto protokół z poprzedniej sesji.
Głównym tematem zapytań zebranych na sesji było zimowe utrzymanie dróg. Na koniec sesji Wójt Gminy Grzegorz Doszel odniósł się do pytań i poinformował wszystkich, że na zimowe utrzymanie dróg tj. odśnieżanie i posypywanie pieskiem z solą zostały podpisane umowy cywilnoprawne z P PUH z Pyrnika.
Pierwszym punktem obrad było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2011-2014, zgodnie z nowymi zasadami ustawy o finansach publicznych. Treść Prognozy dostępna będzie na stronie www.bojadla.pl w zakładce BIP – aktualności.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Podczas dyskusji nad treścią uchwały, na wniosek radnego Ryszarda Piwowara, ustalono, że Wójt może udzielać takich ulg do wysokości dziesięciokrotnego najniższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników samorządowych tj. 1100zł x 10. Po wprowadzeniu tego zapisu do treści uchwały została ona uchwalona jednogłośnie. Treść Prognozy dostępna będzie na stronie www.bojadla.pl w zakładce BIP – aktualności.
Kolejnym punktem było ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Przed uchwaleniem budżetu na rok 2011 Skarbnik Gminy przedstawiła pozytywne Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie budżetu oraz poinformowała o wprowadzonych poprawkach zgodnie z w/w stanowiskiem. Kierownik OPS w Bojadłach zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków na OPS oraz na zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego, ponieważ obecny stan osobowy nie pozwala sprawnie i prawidłowo realizować zadań. Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach Rada jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2011.
Główne założenia:
Dochody: 8.384.616zł
- bieżące: 7.945.284zł
 • podatki lokalne osoby fizyczne: 604.780zł
 • podatki lokalne jednostki organizacyjne: 642.000zł
 • udział gminy w podatkach stanowiących dochód państwa: 874.476zł
 • opłaty komunalne
Woda: 186.390zł
Ścieki: 91.000zł
 • gospodarka mieszkaniowa: 64.800zł
 • administracja publiczna: 47.400zł
 • subwencje: 3.879.029zł
 • oświatowa: 2.4092564zł
 • wyrównawcza: 1.469.755zł
 • dotacje (pomoc społeczna): 1.355.840zł
 • majątkowe: 439.332zł
 • pożyczki (pokrycie deficytu): 1.988.537zł
 
Wydatki: 10.213.431zł
inwestycje: 2.306.251zł
 • budowa kanalizacji w Bojadłach: 1.999.427zł
 • rozbudowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bojadłach: 200.000zł
 • budowa placów zabaw: 106.824zł
bieżące: 7.907.180zł
 • oświata i wychowanie: 3.702.035zł
 • pomoc społeczna: 1.552.223zł
 • administracja publiczna: 1.415.241zł
 • gospodarka komunalna: 378.652zł
 • kultura: 289.443zł
 • edukacja wychowawcza: 199.988zł
Deficyt: 1.988.537zł
 
Treść uchwały budżetowej dostępna będzie na stronie www.bojadla.pl w zakładce BIP – budżet.
Po wysłuchaniu stanowiska Kierownika OPS oraz Pani Jadwigi Sokół radni ustalili, że ze skargami na działalność Kierownika OPS zapozna się Komisja Rewizyjna. Przedstawi ona swoje stanowisko w tej sprawie Radzie, która podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.
Uzupełniono skład Komisji Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu. Nowym członkiem komisji został Radny Stanisław Filipczak.
Następnie Pani Marta Plawgo przedstawiła główne założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojadła na rok 2011r. Następnie radni uchwalili przedłożony Program. Treść Programu dostępna będzie na stronie www.bojadla.pl w zakładce BIP.
Na zakończenie sesji wójt Grzegorz Doszel odpowiedział na wcześniejsze pytania dotyczące odśnieżania oraz przedstawił „sprawozdanie” ze swojej dotychczasowej działalności. Poinformował zebranych o spotkaniach w których uczestniczył tj. dotyczących przebudowy wału w Młynkowie, Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów oraz kanalizacji w Bojadłach.
Po wystąpieniu Wójta Przewodnicząca zamknęła obrady.
 
Krzysztof Gola – Sekretarz Gminy