Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
11 sierpnia 2020 r.
imieniny: Zuzanny i Filomeny
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 13.12.2019 Drukuj informację
Petycja do Rady Gminy w Bojadłach w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
Dodane: 12.12.2019 Drukuj informację
Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej i komunalnej w Urzędzie Gminy Bojadła.
Dodane: 12.12.2019 Drukuj informację
Informacja dotycząca obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru – BDO
Dodane: 12.12.2019 Drukuj informację
WIEM, CO PODPISUJE
 W dniach 5 i 10 grudnia odbyły się spotkania z mieszkańcami pn. "WIEM, CO PODPISUJE", które poprowadzili pracownicy z Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Zielonej Góry. Dowiedzieliśmy się dużo przydatnych informacji, aby uchronić się przed oszustami i różnego rodzaju SMS-ami.
Dodane: 11.12.2019 Drukuj informację
INFORMACJA DLA POSIADACZY TRZODY CHLEWNEJ
 Szanowni Państwo

  

Każdy posiadacz trzody chlewnej  prowadzący gospodarstwo na strefie ochronnej (żółta) i objętej ograniczeniami (czerwona) jest zobowiązany do przekazania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zielonej Górze informacji na temat każdorazowego padnięcia trzody chlewnej w gospodarstwie.

Wskazane informacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, można tego dokonać pod numerem telefonu 68 453 73 24 lub przy pomocy wiadomości elektronicznej zielonagora.piw@wet.zgora.pl

 

Dyżurny PCZK

Zygmunt Ostrowski.

 

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10.12.2019 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego i żarskiego. 

Obwieszczenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym poz.3337 z dnia 10.12.2019 r. http://dzienniki.luw.pl/legalact/2019/3337/

 
Z poważaniem
--------------------
Maria Jędrusik
Dyżurny Operacyjny Wojewody Lubuskiego 
Dodane: 10.12.2019 Drukuj informację
OGŁOSZENIE
 

Informuję, że Gmina Bojadła zamierza przystąpić do programu ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach
i typu Big Bag.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W związku z powyższym w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Bojadła mogą zgłaszać się do udziału w programie wypełniając formularz informacyjny wraz z klauzulą RODO. Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie uwzględniony.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW
o dofinansowanie prac polegających na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Warunkiem odbioru odpadów od osób i podmiotów, które zgłosiły się do programu jest otrzymanie dofinansowania przez Gminę Bojadła ze środków NFOŚiGW na ten cel.

W przypadku małego zainteresowania programem ze strony rolników i podmiotów Gmina Bojadła nie przystąpi do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Załączniki

Dodane: 05.12.2019 Drukuj informację
*!!!*
 
Dodane: 03.12.2019 Drukuj informację
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE
 
Dodane: 03.12.2019 Drukuj informację
Obowiązujący wzór oznakowania zakazu wejścia do lasu
 
Dodane: 03.12.2019 Drukuj informację
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i Młynkowo"
Dodane: 02.12.2019 Drukuj informację
ZAPOZNAJ SIĘ !!!
 
Dodane: 29.11.2019 Drukuj informację
WIEM CO PODPISUJĘ - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE O BEZPIECZEŃSTWIE
 
Dodane: 29.11.2019 Drukuj informację
Mikołajki 2019
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Kabaret K2 w Bojadłach - 19.01.2020 r. /niedziela/ godz. 16.00 sala widowiskowa GOK w Bojadłach
 
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o wszczęciu postępowania na wniosek przedłożony przez inwestora o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn "Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463 obręb Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie."
 
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
Informacja ASF
 Wójt Gminy Bojadła, przypomina  mieszkańcom Gminy Bojadła oraz wszystkim osobą przebywającym na terenie Gminy Bojadła o  wprowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego “ZAKAZIE WSTĘPU DO LASU”.
Wyjątek stanowi przypadek szczególny (np. prowadzenie budowy, dokonywanie pomiarów pod inwestycje). Wtedy  można wejść do lasu za wiedzą terytorialnego leśniczego.
Dodane: 28.11.2019 Drukuj informację
POSTĘPOWANIE PRZY UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA I PODEJRZENIA ASF
 
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
Powiatowy Lekarz oraz Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze przekazuje materiały informacyjne w zakresie postępowania myśliwych w strefach.
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
ZADANIA DLA MIESZKAŃCÓW I ROLNIKÓW
 ZALECENIA DLA ROLNIKÓW

Każdorazowo  należy zgłaszać do PLW padłe świnie domowe, hodowlane, aż do odwołania.
Zaleca się:
  1. zamykanie swoich gospodarstw, ograniczenie wjazdu sprzętem rolniczym na teren leśny, zwrócenie uwagi na zachowanie zasad higieny na terenie swoich gospodarstw w czasie ogólnie rozumianych prac związanych hodowlą zwierząt;
  2. zakazuje się  karmiania zwierząt zlewkami;
  3. zakazuje się wjeżdżania na teren gospodarstw rolnych pojazdów utylizacyjnych;
  4. oznakowanie wjazdów na teren gospodarstw w ostrzeżenia i znaki „ZAKAZ WSTĘPU”.
W celu uniknięcia konfliktów uprzedza się rolników, że na niektórych odcinkach budowy ogrodzeń może dojść do ogrodzenia ich pól uprawnych
 
Dodane: 27.11.2019 Drukuj informację
Raport Sytuacyjny nr 7.2019
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wiadomośći RSS