Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
 • polski
06 sierpnia 2020 r.
imieniny: Sławy i Jakuba
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 05.12.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
SESJA RADY GMINY w BOJADŁACH 30.11.2011 - sprawozadnie
      W dniu 30 listopada 2011r. odbyła się XI sesja Rady Gminy w Bojadłach. W sesji uczestniczyli : Wójt Gminy – Grzegorz Doszel , Sekretarz Gminy – Ryszard Piwowar, Skarbnik Gminy- Irena Sochala, sołtysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Na sesji obecny był również pan Marcin Woźniak - przedstawiciel Firmy ENEOS, który przedstawił informację dotyczącą wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bojadła.
Rada Gminy w Bojadłach podjęła następujące uchwały :
 • uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w gminie Bojadła.
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy miejscowości Pyrnik na lata 2011-2019 w Gminie Bojadła
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Klenica na lata 2011-2019 w Gminie Bojadła
 • uchwała w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła
 • uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2012r.
 • uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojadła na rok 2012r.- uchwała w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia na inkaso podatków. Rada Gminy uchwaliła stawkę 12 % dla każdego sołtysa.
 • uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła
 • uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2012r. Rada Gminy podatek uchwaliła w wysokości 40 zł za 1 q żyta
 • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości a w niej:
 
1.Od gruntów:
 
     a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-0,84 zł od 1m2 powierzchni
 
     b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni
 
     c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,20 zło od 1 m2  powierzchni
 
2. Od budynków i ich części :
 
     a) mieszkalnych- 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
     c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
     d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
     e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 
 • uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2012
 
 
Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w zł.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

882,61

938,05

13

14

938,05

992,41

14

15

992,41

1047,84   

15

 

1 047,84    

1349,18

Trzy osie

12

17

992,41

1047,84

17

19

1047,84

1103,26

19

21

1103,26

               1158,70

21

23

                       1158,70

1213,06

23

25

1213,06

1698,90

25

 

1268,49

1698,90

Cztery osie i więcej

12

25

                       1158,70

1213,06

25

27

1213,06

1268,49

27

29

1268,49

1781,83

29

31

1781,83

2643,56

31

 

1781,83

2643,56

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa

Ciągnik balastowy + naczepa

(w tonach)

Stawka podatku w zł.

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszeni osi jezdnych

Dwie osie

12

18

992,41

1047,84

18

25

1047,84

1103,26

25

31

1103,26

            1158,70

31

 

1633,18

2088,47

Trzy osie

12

40

1342,96

1856,97

40

 

1856,97

2746,86

 
Stawka podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

496,74

553,16

18

25

553,16

606,53

25

 

606,53

661,96

Dwie osie

12

28

553,16

606,53

28

33

660,90

 916,05

33

38

916,05

1391,49

38

 

1238,40

1832,08

Trzy osie

12

38

882,61

1015,60

38

 

1015,60

1380,29

 
 • uchwała w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Bojadłach W punkcie tym Rada Gminy uchwaliła stawkę 5,48 zł brutto
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Uchwalona przez Radę Gminy stawka to 3,30 zł brutto
 • uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o reasumpcje głosowania uchwały w sprawie uchwalenia podatku rolnego. Za przyjęciem tego wniosku głosowało 9 radnych.
Poddano pod głosowanie dwie propozycje stawki 50 zł za 1 q ceny żyta
- stawkę 54 zł za 1 q ceny żyta
Rada Gminy w ponownym głosowaniu przyjęła stawkę 50 zł za 1q
 
 
Na zakończenie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania.
 
 
 
wstecz
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Czajkowska