Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
06 sierpnia 2020 r.
imieniny: Sławy i Jakuba
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 28.11.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
SESJA RADY GMINY w BOJADŁACH - 30.11.2011 godz. 12:00
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w gminie Bojadła
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pyrnik na lata 2011-2019” w Gminie Bojadła .
9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Klenica na lata 2011-2019: w Gminie Bojadła
10. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła .
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r
12. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Bojadła na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularz obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na tok 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2012
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Bojadłach
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
20. Zmiany w budżecie
21. Odpowiedzi na zapytania.
22. Zamknięcie obrad.

wstecz
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Czajkowska