Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
06 sierpnia 2020 r.
imieniny: Sławy i Jakuba
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 06.04.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
VI sesja Rady Gminy Bojadła - relacja
       W dniu 30 marca 2011 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Bojadłach odbyła się VI sesja Rady Gminy w Bojadłach. W sesji uczestniczyli Radni, Wójt Gminy, Z-ca Wójta, Skarbnik  Gminy, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klenicy, Przedstawiciel   Firmy NPI  EKOMEL Sp. z o. o Pan.  Zdzisław Wlazły, Przedstawiciel PRS KANWOD Sp. J. Strojny & Kwiecień Pan Rafał Banaszyk, Przedstawiciel Projektowania  i Nadzoru Instalacyjno- Inżynieryjnego  Pan Stanisław Żyłowski ,  Kierownik Posterunku Policji  w Trzebiechowie oraz Sołtysi.
      Po otwarciu obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy Panią Elżbietę Szwajkowską  przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.  
      Pierwszym punktem porządku obrad były zapytania i zgłoszenia zastrzeżeń  dotyczących przebiegu prac przy budowie kanalizacji do przedstawicieli firm.
      Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   gminy , którą przedstawił  Pan Paweł Drupka.
Następnie były zapytania i wolne wnioski:
- p. Binkowska  zapytała, czy Kartno dostanie tłuczeń,
- p. Kamińska zgłosiła potrzebę jednego kontenera na śmieci,
- p. Filipczak zwróciła się z prośbą w imieniu p. Woś o doposażenie świetlicy środowiskowej w piłki , skakanki; ustalenie terminu wywożenia śmieci wielkogabarytowych,
- p. Błaż zgłosił zapotrzebowanie na śmietniki oraz równanie dróg,
- p. Piwowar zaproponował przeniesienie   pojemnika na śmieci  spod budynku  z punktem RTV w  inne miejsce,
- p. Szwajkowska - wiemy , że nie ma p. Sekretarza,  jakie są w związku z tym  dalsze plany; co ze wspólnotą  mieszkaniową w budynku Ośrodka Zdrowia; wiemy , że jest udostępnione  pomieszczenie dla Związku Emerytów  i Rencistów,  czy Koło to będzie prowadzić  działalność zarobkową,  jeżeli tak, to gdzie będą wpływały pieniądze?
- p.  Koseski -  czy będzie równana droga w kierunku Buczkowa?
- z-ca wójta p. Maciejewska zapytała, czy  Rada Gminy zamierza uaktualnić Statut Gminy, na co Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że tak i wiedział już o tym wcześniej p. Wójt; czy jest statut tzw. GOK-u, na co Przewodnicząca odpowiedziała, że nie, bo nie ma powołanego GOK-u.
       Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- uchwałę  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011r.,  
- uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bojadła na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
-  uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej Komisji,
- uchylenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika OPS,
- uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  nieruchomości zabudowanej,  położonej w Klenicy przy ulicy Bolesława Chrobrego 45.
       W porządku obrad znalazły się również podziękowania od Rady Gminy i Wójta Gminy dla sołtysów kończących pracę na rzecz gminy, jak również listy gratulacyjne dla nowo wybranych sołtysów.
      Na koniec sesji Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania.
wstecz