Kalendarz wydarzeńAzbest

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła”

  • 21-03-2023
Bojadła, 21 marca 2023 r.
RO.6232.1.2023                                                                          
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Wójt Gminy Bojadła informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130 tyś. zł dotyczącego zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła” po odczytaniu ofert złożonych zgodnie z zapytaniem, które w odbyło się w dniu 20 marca 2023 r. o godzinie 15:00 wybrano do realizacji zamówienia ofertę, która złożyła firma:
 
 Konsorcjum : URBANIKA Agata Czajka-Komorowska mającą siedzibę ul. Wykopy lla/2, 60 - 001 Poznań, REGON 388309372, NIP 7811583909, Urbanika Jan Komorowski, NIP 7792246771, REGON 300663607, 60-001 Poznań, ul Wykopy 11a/2
 
Wykonanie prac w związku z aktualizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających.
 
 
W przedmiotowym zapytaniu do dnia 20 marca 2023 r. do godziny 12:00 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
OFERTA NR 2:  Ekolog Sp. z o.o. , ul. Świętowidzka 6/3, 61- 058 Poznań
 
Oferta złożona przez firmę Konsorcjum : URBANIKA Agata Czajka-Komorowska mającą siedzibę ul. Wykopy lla/2, 60 - 001 Poznań, REGON 388309372, NIP 7811583909, Urbanika Jan Komorowski, NIP 7792246771, REGON 300663607, 60-001 Poznań, ul Wykopy 11a/2, była zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr RO.6232.1.2023 oraz zawierała najniższą cenę łączną.  
 
 
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY
 
 
Firma Konsorcjum : URBANIKA Agata Czajka-Komorowska mającą siedzibę ul. Wykopy lla/2, 60 - 001 Poznań, REGON 388309372, NIP 7811583909, Urbanika Jan Komorowski, NIP 7792246771, REGON 300663607, 60-001 Poznań, ul Wykopy 11a/2
, złożyła ofertę najkorzystniejszą, która zawierała najniższą cenę łączną określoną w zapytaniu ofertowym.
 
Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.
 
 
Wójt Gminy Bojadła

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją