Kalendarz wydarzeńAzbest

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu w2021 roku- etap końcowy.

  • 19-11-2021
Gmina Bojadła informuje, że pozytywnie zakończyła się akcja „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2021 r.”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 8 464,79 (słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery zł siedemdziesiąt dziewięć gr).
Zadanie zostało w 100 % sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  w formie dotacji dla Gminy, w kwocie
8 464,79 zł.
 W ramach realizacji programu, łącznie usunięto  12,908 Mg  wyrobów zawierających azbest z 12 nieruchomości na terenie gminy.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z kolejnej edycji w przyszłym roku tj. 2022 r. W tym celu należy złożyć wstępny wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych  w Urzędzie Gminy Bojadła do końca grudnia 2021 r.
Informuję także o możliwości zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkodliwości azbestu dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz BIP w zakładce „Azbest”, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Urzędu Gminy Bojadła przy ulicy Sulechowskiej 35.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki