Kalendarz wydarzeńPomniki przyrody i rezerwaty

REZERWAT PRZYRODY "KLENICKIE ZAKOLE"

  • 24-11-2023
  • Autor: Karol Matysik

"KLENICKIE ZAKOLE"- Rezerwat przyrody utworzony przez Nadleśnictwo Sulechów.

To wyjątkowy obszar w Nadleśnictwie Sulechów, który z inicjatywy leśników został objęty ochroną ze względu na bogactwo flory i fauny oraz zachowanie procesów naturalnych w siedliskach przyrodniczych.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki