Kalendarz wydarzeńPomniki przyrody i rezerwaty

POZNAJCIE POMNIKI PRZYRODY GMINY BOJADŁA

  • 16-01-2023
 
POMNIKI  PRZYRODY:
 
DĄB SZYPUŁKOWY:
Data utworzenia: 19.05.2006 r.
Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 833 z dn. 5.06.2006 r.,
Opis pomnika: Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 400 cm, wysokość 32,
Miejscowość i numer działki: Bojadła, dz. nr 1068,
Opis lokalizacji:  Dąb rośnie w parku w miejscowości Bojadła, naprzeciwko bramy wejściowej pałacu –przy głównej alei parkowej, w pobliżu kanału. W CRFOP podano, że obwód pnia dębu wynosi 434 cm. Dąb jest w dobrym stanie zdrowotnym, nie obserwuje się próchnicy, grzybów ani widocznych ubytków pnia.
 
DĄB SZYPUŁKOWY:
Data utworzenia: 19.05.2006 r.
Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 833 z dn. 5.06.2006 r.,
Opis pomnika: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 485 cm, wysokość 17 m,
Miejscowość i numer działki: Przewóz, dz. nr 305/3,
Opis lokalizacji: Drzewo rośnie w pobliżu przeprawy promowej, położony w oddz. 305 c, leśnictwo Bojadła. Drzewo  należy do grupy dębów rosnących w tym miejscu, jest oznakowane tabliczką jako  pomnik przyrody. Według informacji zawartych w CRFOP, obwód pnia drzewa wynosi 499 cm, wysokość okazu to 24 metry. Drzewo jest w dobrym stanie, nie posiada ubytków pnia.
 
 
DĄB BEZSZYPUŁKOWY:
Data utworzenia: 19.05.2006 r.
Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 833 z dn. 5.06.2006 r.,
Opis pomnika: Dąb bezszypułkowy  (Quercus petraea) obwód 420 cm, wysokość 31 m,
Miejscowość i numer działki: Klenica, dz. nr 1099,
Opis lokalizacji: Na terenie parku zgromadzono różnorodny gatunkowo drzewostan, w którym dominują rodzime drzewa liściaste. Przeciętny wiek drzewostanu wprowadzonego sztucznie wynosi ok. 90-100 lat. W pd. części parku zachował się starodrzew w wieku ok. 150 lat, z gatunku dąb, lipa, stanowiące dawny układ kompozycyjny. Najbardziej okazały jest natomiast rosnący w południowo-zachodnim skraju parku ok. 300-letni rozłożysty dąb stanowiący pomnik  przyrody o wysokości 31m.
 
SKUPIENIE DRZEW:
Data utworzenia: 19.05.2006 r.
Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 833 z dn. 5.06.2006 r.,
Opis pomnika: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 2 szt. o obwodzie  478 cm, 547cm,
Miejscowość i numer działki: Bojadła, dz. nr 236/1,
Opis lokalizacji: Drzewa rosną na obrzeżu kompleksu leśnego, ok. 0.5 km na południowy-zachód od skrzyżowania drogi asfaltowej do m. Sosnówka, leśnictwo Bojadła. Do ochrony pomnikowej powołano zgrupowanie 6. drzew, według danych zawartych w CRFOP obecnie chronione są dwa egzemplarze dębów szypułkowych o wysokości 24 metrów każdy i obwodach pni 478 cm oraz 547 cm. Drzewa rosną wzdłuż drogi, na brzegu lasu. Brak informacji o wieku drzew. Dęby są w stanie dobrym, ich nietypowa budowa może świadczyć o tym, że początkowo rosły na otwartej przestrzeni.
 
SKUPIENIE DRZEW O UNIKATOWYM POKROJU TZW. "TAŃCZĄCE SOSNY":
Data utworzenia: 19.05.2006 r.
Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 833 z dn. 5.06.2006 r.,
Opis pomnika: skupienie drzew - sosny, o pow. 3 ha,
Miejscowość i numer działki: Susłów, dz. nr 124,
Opis lokalizacji: Przedmiotem ochrony jest starodrzew sosnowy o nietypowych kształtach pni i koron. Pomnik przyrody otoczony jest młodszym typowym w budowie lasem sosnowym. „Tańczące sosny” znajdują się na obszarze o powierzchni powyżej 3,36 ha, rosnących w zwartym kompleksie leśnym około 100 m od drogi Bełcze - Siadcza, leśnictwo Siadcza. Zniekształcone drzewa otacza typowy w budowie las sosnowy o młodszym drzewostanie. Na temat powstania lasu niewiele wiadomo, czy to naturalne zjawisko, czy jest to celowe działanie człowieka (ponieważ są wykrzywione w różnych kierunkach). Znane są w historii celowe przypadki uszkadzania a później uprawiania krzywych drzew do specjalnych celów np.: budowy łodzi rybackich, wielkich kadzi, mebli, itp. Jednak można również podejrzewać porażenie drzew np. skrętakiem sosny Melampsora pinitorqua.
SKUPIENIE DRZEW O UNIKATOWYM POKROJU TZW. "WIEKOWA SOŚNINA":
Data utworzenia: 19.05.2006 r.
Obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. U. Woj. Lub. Nr 38 poz. 833 z dn. 5.06.2006 r.,
Opis pomnika: skupienie drzew - sosny, o pow. 3,41
Miejscowość i numer działki: Pólko-Sosnówka, dz. nr 233/2,
Opis lokalizacji: Sosny rosną w kompleksie śródpolnym, przylegającym do drogi powiatowej Bojadła - Bełcze, leśnictwo Bojadła na terenie wydmowym. Ochroną objęto 3,4 ha lasu z 140 – letnim drzewostanem sosnowym w 1998 r. jako powierzchniowy pomnik przyrody o nazwie “Wiekowa Sośnina”. Wygląd lasu jest nietypowy gdyż, pierwsze rozgałęzienia pojawiają się na wysokości niewiele powyżej metra. Jedno z drzew o największym obwodzie pnia drzewa wynosi 300 cm. Drzewa mają nietypowe kształty a geneza powstania tego pomnika przyrody jest nieznana. 
 
WARTO ZOBACZYĆ
 
WYDMY ŚRÓDLĄDOWE
STARORZECZE ODRY

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją