Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Dofinansowana w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

  • 09-03-2022
Gmina Bojadła  znalazła się na liście 1604 gmin, które otrzymają 100%  dofinansowana w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Ze złożonych w październiku ubiegłego roku 115 wniosków 104 przeszło pozytywną weryfikację i Gmina Bojadła otrzyma 326 500, 00 zł na zakup sprzętu w postaci 101 komputerów (89 laptopów i 12 komputerów stacjonarnych) wraz z oprogramowaniem oraz 3 tablety. Informujemy, że w trakcie oceny wniosków Operator konkursu obniżył kwotę dofinansowania komputera z 3500 zł na 2500 zł oraz tabletu z 1500 zł na 1000 zł.
Gmina Bojadła przystąpiła do procedury podpisania umowy o przyznanie grantu. Po otrzymaniu środków do budżetu Gminy rozpocznie się procedura przetargowa.
Informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły wnioski o objęcie wsparciem i nie otrzymały informacji o ich negatywnej weryfikacji będziemy kontaktować się indywidualnie w celu podpisania umowy przekazania sprzętu.       

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją