Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

CO TO SĄ KONSULTACJE

  • 07-09-2020
Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań. W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.
 
Przydatne linki:
Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/171/plik/ot_666.pdf
Portal instytucji pozazrządowych: https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne
 
      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją