Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawno -ściami z terenu powiatu zielonogórskiego

  • 13-10-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła ll w Zielonej Górze informuje, że posiada środki PFRON na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji społ ecznej. Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji w warunkach domowych oraz urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komun ikow aniu się .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 45 27 552 oraz emaiiowo    j.marczuk@pcpr.powiat-zielonogorski.pl  lub  osobiście  w  PCPR  im.  fana  Pawła  ll w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 p.114.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją