Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Zarządzenie nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Bojadła z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bojadła na rok 2022 z zakresu: „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej”

  • 10-01-2022

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki