Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Bojadła - kwestionariusz ankiety internetowej

  • 21-09-2021
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 września do 05 października 2021 roku, na terenie naszej
gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych
zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie.

 
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
 
link będzie aktywny do 4 października 2021!

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją