Kalendarz wydarzeńRolnik

UWAGA ! MIESZKAŃCY GMINY BOJADŁA

  • 09-02-2022
W związku z utrzymującym się wysokim zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,  informuję hodowców  i  osoby utrzymujące drób o konieczności  zachowania szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, a także zgłaszanie niezwłocznie do odpowiednich instytucji m. in. powiatowemu lekarzowi weterynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
Przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, a w szczególności:
- wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce z wodą z mydłem,
- odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją