Kalendarz wydarzeńRolnik

UWAGA HODOWCY DROBIU !

  • 19-02-2021
(KLENICA, SIADCZA, BEŁCZE, WIRÓWEK, SOSNÓWKA, BOJADŁA, KARCZEMKA, PRZEWÓZ)
W związku z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie  zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krośnieńskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego  Wójt Gminy Bojadła  przedstawia informacje o obowiązkach posiadaczy drobiu w tym gołębi celem zabezpieczenia utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusa HPAI.
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:
‐ wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
‐ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
‐ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
‐ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
‐ odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.
 
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki