Kalendarz wydarzeńAktualności

Nabór dzieci do świetlic Środowiskowych

  • 30-08-2021
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojadłach ogłasza nabór dzieci do świetlic środowiskowych w Bojadłach, w Klenicy i w Bełczu.
Świetlice czynne będą 3 razy w tygodniu od godziny 1500 do 1800.
Na zajęcia może uczęszczać każde dziecko w wieku od 6 do 14 lat.
Wszystkie chętne dzieci zapraszamy  13 września br. o godzinie 1500  do poszczególnych świetlic w celu zapisania  na zajęcia
 
W Bojadłach – sala Orange w GOK-u
W Klenicy – Świetlica na ul. Kargowskiej
W Bełczu – sala wiejska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją