Kalendarz wydarzeńAktualności

Nabór 1/2021/G w ramach przedsięwzięcia 4.1.1 Wsparcie dla włączenia społecznego

  • 19-08-2021
Ogłoszono nabór wniosków o powierzenie grantu nr 1/2021/G dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego pn. „Włączamy do działania”.
 
Poniżej link do naszej strony internetowej, gdzie znajduje się ogłoszenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowego naboru.
 
W załączeniu przekazujemy także ogłoszenie o naborze wniosków w formacie pdf.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki