Kalendarz wydarzeńAktualności

Scalenie gruntów

  • 14-07-2021
Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła
 
 
Powiat Zielonogórski realizuje obecnie projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła".
        
 
 

Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

Realizacja projektu ma na celu poprawę rozłogu gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz poprawę warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania
nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Celem szczegółowym dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Wartość projektu wynosi 4 742 566,98 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków EFRROW w wysokości 3 017 695,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją