Kalendarz wydarzeńAktualności

Stypendium Wójta Gminy

  • 09-07-2021
  • Autor: Ryszard Piwowar
W dniu dzisiejszym (09.07.2021 r .)  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach Wójt Gminy Krzysztof Gola wręczył stypendia  przyznane dziewiętnastu uczniom za  wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych  zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła. Stypendium zostało przyzna za II semestr roku szkolnego 2020/2021 r.
R. Piwowar

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją