Kalendarz wydarzeńAktualności

Partnerstwo czterech gmin

  • 18-02-2021
16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Kargowej spotkali się włodarze czterech gmin – Izabela Staszak wójt Gminy Trzebiechów, Krzysztof Gola wójt Gminy Bojadła, Bernard Radny burmistrz Babimostu i Jerzy Fabiś burmistrz Kargowej z zastępcą burmistrza Martą Paron w sprawie utworzenia partnerstwa sąsiadujących gmin, w celu wspólnego ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. W toku dyskusji dokonano przeglądu potrzeb inwestycyjnych poszczególnych gmin, zdiagnozowano tematy zadań mogące być przedmiotem wspólnych aplikacji do regionalnego programu operacyjnego. Punkty styczne w zakresie wspólnych inwestycji dotyczą obszarów kultury, edukacji, ekologii, rekreacji i turystyki, między innymi ścieżek rowerowych, infrastruktury sportowej oraz rozwoju terenów inwestycyjnych. Wspólne projekty poprzedzić musi opracowanie strategii rozwoju dla gmin, które będą  uczestnikami porozumienia w celu uzasadnienia zbieżności celów. Oczekujemy na publikację Regionalnego Programu Operacyjnego na perspektywę finansową 2021-2027 i określenie harmonogramu konkursów wraz z kryteriami dostępu. Na nową perspektywę finansową województwo lubuskie otrzyma 737 mln euro z poziomem finansowania zadań w wysokości do 85%.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją