Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
  • polski
30 maja 2020 r.
imieniny: Feliksa i Ferdynanda
e-kartkiGminny Portal MapowyMikroporadyZwizek Midzygminny "Eko-Przyszo"Aglomeracja ZielonogórskaZUS - PUEKarta dużej rodzinyPałece i parkiDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówPrognoza PogodyObrady Sesji na żywo20 - lecie Powiatu ZielonogorskiegoKonsultacje społeczneFacebook

Informacje w bloku Nowości

Dodane: 04.02.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
Wybory do Lubuskiej Izby Rolniczej na IV kadencję
 
Informacja na temat wyborów do izb rolniczych
 
W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu rolniczego przekazujemy Państwu najważniejsze informacje na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1grudnia 2010 r. zostały zarządzone na niedzielę,
3 kwietnia 2011 r.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. zm). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
Wybory do walnego zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe.
W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej LIR, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.
W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w
związku z tym w Województwie Lubuskim utworzono 82 okręgi wyborcze (po jednym w każdej gminie).
Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej, rynku rolnego oraz obszarów wiejskich.
Kolego Rolniku!
Nie zmarnuj możliwości wpływu na ważkie dla Ciebie sprawy!
Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej!
Zaufaniem obdarz najlepszych!
 
Kontakt
Lubuska Izba Rolnicza
Ul. Kożuchowska 15a
65-364 Zielona Góra
Tel. 68 324 62 62
www.lir.agro.pl
sekretariat@lir.agro.pl
 

SZANOWNI ROLNICY!

W DNIU 3 KWIETNIA 2011 r.

odbędą się wybory do RAD POWIATOWYCH LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ.

 

TERMINARZ WYKONANIA  CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Dzień, w którym upływają terminy wykonania  czynności związanych
z przeprowadzeniem wyborów

Treść czynności

1

2

najpóźniej w dniu 11 stycznia 2011r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 lutego 2011r.

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 4 marca 2011r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 7 marca 2011r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 9 marca 2011r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych  komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 11 marca 2011r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 18 marca 2011r.

- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych  izby rolniczej,

- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 14 marca 2011r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w calu zarejestrowania 

najpóźniej w dniu 20 marca 2011r.

wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej 

najpóźniej w dniu 24 marca 2011r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24.00

2 kwietnia 2011r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24.00

2 kwietnia 2011r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8.00-18.00

3 kwietnia 20011r.

głosowanie

najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2011r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 15 maja 2011r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń nowo wybranych walnych zgromadzeń

Wszelkich informacji na temat wyborów samorządu rolniczego udzielają Biura LIR:

- w Zielonej Górze, tel. 68 324 62 62

- OT LIR w Gorzowie Wlkp. 95 720 60 44

oraz na  www.lir.agro.pl

Dodane: 11.01.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Bojadłach

9 stycznia br. jak co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Bojadłach.

Od 16:00 w GOK-u odbyła się impreza charytatywna, której celem było zebranie jak największej sumy pieniędzy aby wesprzeć dzieło Jurka Owsiaka.

            Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria fantowa oraz kawiarenka. Licytacje cennych rzeczy ufundowanych przez sponsorów przeplatane były występami artystycznymi. Mogliśmy podziwiać występ Kasi Szczerbaniewicz, Oli Dzioch oraz zespołów tanecznych z Klenicy, które prowadzi pani Mariola Sowińska. Po raz pierwszy mogliśmy podziwiać taniec bregdens w wykonaniu trzech chłopców z Klenicy. Po prostu rewelacja!

            Podczas imprezy udało się zebrać 1035 zł.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrego serca, którzy pomogli w zorganizowaniu tej  charytatywnej imprezy. Duży ukłon dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Klenicy za piękny pokaz „ Światełka do nieba”, dla Dj Jurka z Klenicy za oprawę muzyczną oraz dla sponsorów: p.I.Pietkun, p.W.Adamowycz, p.E.Wójcik, p.M.Kurzak, p.B.Kocimskiej, p.W.Puchalskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Z. Górze oraz dla Rafała Dzioch za przekazanie swojego medalu na licytacje.

 

„ Pomoc bliźnim jest dziełem miłości,

a dzieła miłości są zawsze godne pochwały”

 

Dodane: 11.01.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
Noworoczny Koncert - gratulacje dla zespołu „ Fleciki i Spółka”

6. stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbył się Noworoczny Koncert. Mogliśmy usłyszeć kolędy oraz pastorałki w wykonaniu Chóru „ Bojadlanie” oraz  zespołu „ Fleciki i Spółka”.

Zespół muzyczny, który prowadzi pani Izabela Puszkiel chociaż istnieje od niedawna odnosi już poważne sukcesy. Ostatnio zdobył I miejsce na V Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Zielonej Górze. To wielki powód do dumy, że tak młode talenty godnie reprezentują Gminę Bojadła.

Frekwencja dopisała w 100%. Na koncert przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy: Pan Wójt Grzegorz Doszel, Pani Skarbnik Krystyna Gruszczyńska, Przewodnicząca Rady Pani Elżbieta Szwajkowska, Radni, Sołtysi, Dyrektorki szkół, Ksiądz Proboszcz oraz Mieszkańcy Gminy Bojadła.

Wójt Gminy wręczył każdemu dziecku z zespołu dyplom gratulacyjny oraz słodycze. Sołtys Bojadeł na ręce Pani Izy Puszkiel złożył bukiet kwiatów jako wyraz uznania za trud włożony w pracę związaną z prowadzeniem Chóru oraz zespołu młodych talentów.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów!

Dodane: 03.01.2011 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
WOŚP zagra na terenie Gminy Bojadła
" Jak piękny jest człowiek, który potrafi pomagać"
 
Jak co roku WOŚP zagra na terenie Gminy Bojadła.
 
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć dzieło
 
Jurka Owsiaka, zapraszamy
 
09 stycznia br. do GOK-u na godzinę 16:00.

W programie przewidziano wiele atrakcji min:
- występy artystyczne,
- loterię fantową,
- licytację,
- mini kawiarenkę,
- pokaz sztucznych ogni tzw: " Światełko do nieba".


Dodane: 13.12.2010 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
Odwiedziny Mikołaja w Gminie Bojadła

Dnia 12 grudnia br. dzieci z Gminy Bojadła odwiedził Mikołaj. Dla wszystkich milusińskich w wieku od 2 do 10 lat przywiózł paczki ze słodyczami. Z pomocą OSP w Klenicy i OSP w Bojadłach , dotarł do wszystkich miejscowości w gminie. W Klenicy zagościł na dłużej, gdyż tam Rada Sołecka, SP oraz OSP Klenica przygotowali gry i zabawy na wesoło dla dzieci. Również w Bojadłach bawił dłużej, gdyż w GOK-u czekało na dzieci mnóstwo atrakcji min: kiermasz świąteczny, występy artystyczne, zabawy, konkurencje i wesoła muzyka. Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom paczki ale również nie zapomniał o Wójcie Gminy Bojadła Grzegorzu Doszel. Na buziach wszystkich dzieci gościł przez cały czas uśmiech - a to jest najważniejsze. Taki był cel całej " Mikołajkowej akcji w Gminie  Bojadła".

Dodane: 13.12.2010 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
Spotkanie Andrzejkowe - sprawozdanie
Dnia 30.11.2010r w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się „Pasiaste” Spotkanie Andrzejkowe.
 
Ten pomysł spotkał się z dużą aprobatą co było miłym zaskoczeniem dla organizatorów. Przygotowano wiele konkursów związanych z Andrzejkami. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich zabawach. Lanie wosku było zdecydowanie najlepszą atrakcją wieczoru, dzięki któremu każdy „pasiasty gość” mógł odkryć swoje przeznaczenie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się karaoke, do którego nie brakowało chętnych dzieci. Na przybyłych gości czekał słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że za rok również uda się nam zorganizować andrzejki i że cieszyć się one będą także dużym zainteresowaniem.
 
Dodane: 29.11.2010 Drukuj informację
Spotkanie z Mikołajem

Dnia 12. grudnia br. zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2 do 10 lat na spotkanie z Mikołajem

 
 
Mikołaj do poszczególnych miejscowości przyjedzie w następujących godzinach:
 
12:30 – Pyrnik (świetlica wiejska - dzieci z Pyrnika i Młynkowa)
13:15 – Kartno ( świetlica wiejska dzieci z Kartna i Pólka)
13:40 – Bełcze ( świetlica wiejska - dzieci z Bełcza i Sosnówki)
14:05 - Susłów (przystanek PKS)
14:20 – Siadcza (świetlica wiejska)
14:30 – Przewóz (przystanek PKS)
15:00 – Klenica ( sala wiejska)
 
W Bojadłach Mikołaj zawita o godzinie 15: 00 w Gminnym Ośrodku Kultury.
Tam przewidzianych jest moc atrakcji dla dzieci m.in.:
- występy artystyczne,
- kiermasz świąteczny,
- kawiarenka
- gry i zabawy na wesoło.

1 2 3 4 5 6