Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Informacje w bloku ze zdjęciem

Dodane: 03.01.2013 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
OGŁOSZONY KONKURS FOTOGRAFICZNY "Gmina Bojadła w obiektywie" (31.12.2012 - 30.07.2013)
Żyjemy w świecie, w którym wolny czas, chwila na refleksję, możliwość zatrzymania się i dostrzeżenia piękna, które nas otacza, zdarza się nie często. My zachęcamy Państwa, by nie poddać się temu trendowi, spojrzeć w tył, za siebie, zauważyć piękno, które ukształtowało wszystko wokół nas, a które niezauważone i czasem zapomniane kryje się w naszej pięknej okolicy. Czasem wystarczy jedynie wyjść z domu, by na swej własnej ulicy zauważyć ciekawe miejsce, które w jakiś sposób jest dla nas szczególne. Bądźcie archeologami miejsc obszaru Gminy Bojadła, dokumentującymi i zachowującymi je na „kliszy aparatu”...
 
 
I. CEL KONKURSU
 
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach, za pośrednictwem artystycznych środków wyrazu i możliwości, jakie stwarza współczesna fotografia, pragnie zwrócić uwagę mieszkańców Gminy Bojadła na piękno jej terenów. Celem konkursu fotograficznego ”Gmina Bojadła w obiektywie”, jest kształtowanie tożsamości lokalnej kolejnych pokoleń oraz ich przywiązania do miejsc, z których pochodzą.
 
II. HONOROWY PATRONAT
Honorowy patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Bojadła.
 
III. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową w ilości: pojedyncza fotografia lub cykl nie przekraczający pięciu zdjęć.
 5. Przyjmowane będą jedynie zdjęcia w formie tradycyjnej: odbitek czarno - białych lub kolorowych, o minimalnym formacie 10 x 15 oraz elektronicznej: na płycie CD, DVD lub innym nośniku.
 6. Zdjęcia należy opatrzyć na odwrocie następującymi informacjami:  imię i nazwisko, data urodzenia, adres z numerem telefonu oraz tytuł zdjęcia- krótki opis fotografii (tzn. miejsce wykonania, - np. ulica, las, okolica; data wykonania itp. ) Cykl zdjęć należy opatrzyć dodatkowo numerami, wskazującymi kolejność.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 8. Prace konkursowe podlegające ocenie Jury muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były publikowane ani nagradzane.
 9. Zdjęcia wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, którą wydrukować można z pliku znajdującego się na tej stronie a także bezpośrednio dostępna jest u organizatora, należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres organizatora, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „GMINA BOJADŁA W OBIEKTYWIE”.
 10. Organizator nie odpowiada za zniszczenie lub zagubienie prac nadsyłanych drogą  pocztową.
 11. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć - 30.07.2013 . Liczy się data stempla pocztowego. 
 12. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody. O podziale nagród decyduje Jury.  
 13. W ciągu 15 dni od zakończenia Konkursu zamieszczone zostaną wyniki końcowe na stronie internetowej www.bojadla.pl.
 14. Nagrodzeni o przyznaniu nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem, lub za pośrednictwem poczty.
 15. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia pokonkursowej wystawy, która odbędzie się w dniu 24.08.2013 r. podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Bojadłach.
 16. Nagrodzone zdjęcia przechodzą na własność Organizatora. 
 17. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i z głoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
 18. Formularz zgłoszeniowy uczestnika, który nie ma ukończonych 18 lat musi być podpisany przez jego opiekuna prawnego.
 19. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej zgody i upoważnienia do umieszczenia zdjęcia wykonanego przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.bojadla.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych prac, a także do ich eksponowania w różnych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
Bliższych informacji można uzyskać osobiście bądź pod nr tel. 68 352 34 40,  e-mail:  gok@bojadla.pl .

wstecz
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Szubert