Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńCzyste Powietrze

Dane z WFOŚiGW odnośnie wniosków złożonych z Czystego Powietrza stan na 30 czerwca 2023 r.

 
Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
 
1.
 
Bojadła
 
98
92
62
863 103,64
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją