Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Lubuski Biznes ma POWER!

Celem projektu  jest wsparcie 150 osób z województwa lubskiego, pozostających bez zatrudnienia, w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.
Wsparcie jest skierowane do osób, które spełniają łącznie warunki:
- są w wieku 18-29 lat,
- pozostają bez pracy: do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19,
- zamieszkują województwo lubuskie.

XIX Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Załączniki

Konkurs KRUS "Bezpiecznie na wsi"

Ogólnopolski konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.
 
 
Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich -
Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  
 
 
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
 
Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, już po raz kolejny zapraszamy wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
 
Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjne wesele
z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem!
 
Wybory Miss Wdzięku
to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku.
W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący do sukni Panny Młodej.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
 
Konkurs Kulinarny
podczas którego Koła mają za zadanie przygotować danie regionalne, bądź nowoczesna wariację
na jego temat. Konkurs Kulinarny będzie krążyć wokół tematu dań serwowanych na lokalnych weselach
 
Konkurs Artystyczny
to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! Zgłoszenia Powinny nawiązywać do lokalnych obrzędów związanych ze ślubem. Weselny taniec, przyśpiewka, scenka, a może własnoręcznie uszyty welon? Wszystkie chwyty dozwolone!
 
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
 
Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106
 
Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:
 
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Kóła
ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.
 
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”.
Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.
W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału.
 Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.
 
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Festiwalu odbędzie się 24 września 2022 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich
w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert
„Roztańczony PGE Narodowy”.
 
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.
 
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2, oraz na antenie TVP Kobieta.
Zgłoszenia do konkursów przyjmujemy do 14 marca br.
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl  
oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Festiwal KGW

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW

Obwieszczenie o dopuszczeniu Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa mieszalni pasz”

Załączniki

Zarządzenie nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Bojadła z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bojadła na rok 2022 z zakresu: „Upowszechnianie kultury fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej”

Załączniki

Odwołanie spotkania w sprawie wyłożenia projektu Studium Gminy

OGŁOSZENIE
 
 
W  związku z sytuacją związaną z Covid-19 spotkanie z dnia 17 stycznia 2022 r. (dotyczące wyłożenia projektu Studium Gminy Bojadła ) w Sali GOK zostało odwołane.
 
                                                                                               Wójt Gminy Bojadła
                                                           /-/ Krzysztof Gola

Drugi przetarg ustny nieograniczony-działka nr 521/7 obręb Klenica, gmina Bojadła, woj. Lubuskie

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów otrzymanych w drodze scalenia

W związku z przeprowadzonym scaleniem gruntów w obrębie Bojadła, Wójt Gminy Bojadła informuje, że na mocy art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.) przysługuje zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.
 
Po upływie okresu zwolnienia, zgodnie z art. 12 ust. 6 w/w ustawy stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Powyższe zwolnienie Wójt Gminy Bojadła  przyznaje w drodze decyzji, na wniosek podatnika. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 w Bojadłach, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek 7:15 do 15:15 lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66‑130 Bojadła.
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie ulgi;
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenie o pomocy de minimis;
  • oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 68 329 76 13. Dokumenty do pobrania znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 12