Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Rolniku złóż wniosek w terminie 01.02-29.02.2024

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
powinien gromadzić faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

 5,84 zł * średnia roczna liczba świń

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni
 
Wzór wniosku w załącznikach.
Wnioski wraz z załącznikami składamy do Pok nr 2A lub do Sekretariatu.
 
Osoba prowadząca : Ewa Łysiak , tel. 683297601 e-mail: e.lysiak@bojadla.pl

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki