Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńNews box

„Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”

 
Pragniemy poinformować, iż  w Przedszkole Samorządowe w Bojadłach realizuje projekt pt.:
 
„Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”
 
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt realizowany jest od 01 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bojadła poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy wobec 70 dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji poprzez organizację kursów i szkoleń dla 4 nauczycieli w okresie 01.09.2021-31.07.2022 r.
 
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
- Rozszerzenie oferty edukacyjnej OWP o organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,
- Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli.
 
Wartość projektu: 126 516,63 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 107 539,13 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Stawiamy na przedszkolaki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją