Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńNews box

Zapraszamy na spotkanie 29 września 2021 w sprawie programu Czyste Powietrze

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem
 
na spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrze
 
 
W związku z podpisaniem przez Gminę Bojadła porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  dotyczącym uruchomienia w Gminie Bojadła punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zapraszam Mieszkańców Gminy Bojadła do udziału w pierwszym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie z tego Programu.
 
Spotkanie informacyjne odbędzie się 29 września 2021 r. (środa) o godzinie 1500 w sali GOK w Bojadłach przy ul. Bocznej.
 
Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego  prosimy o stosowanie się do wytycznych  sanitarnych obowiązujących w  budynkach użyteczności publicznej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją